מחירון שילוח - ייבוא מסחרי ועסקי

 ייבוא מסחריייבוא אישי
שילוח ק"ג ראשון50 ₪
משקל מינימום 1 ק"ג
40 ₪
משקל מינימום 1 ק"ג
שילוח כל ק"ג נוסף15 ₪10 ₪
ביטוח טובין (אופציונלי)עד 75$ - 5 ₪
מעל 75$ - 4.5% מערך הטובין
עד 75$ - 5 ₪
מעל 75$ - 4.5% מערך הטובין
תיק הצהרה למכס ישראלעד 500$ - 300 ₪
מעל 500$ - 400 ₪
כלול במחיר השילוח
הובלה בארץ חלוקה בסניפי חביל'ס - כלול במחיר השילוח
שילוח עד בית העסק (אופציונלי):
ארגז בודד – 45 ₪
תוספת כל ארגז 20 ₪
חלוקה בסניפי חביל'ס - כלול במחיר השילוח
חריגת משקל –
עמלת סבלות
ארגז שמשקלו מעל 20 ק"ג - 50 ₪
ארגז שמשקלו מעל 70 ק"ג - 80 ₪
ארגז שמשקלו מעל 20 ק"ג - 50 ₪
ארגז שמשקלו מעל 70 ק"ג - 80 ₪
 1. הערות:
  בייבוא מסחרי עלות השילוח גבוהה יותר עקב הוצאות נלוות נוספות, כגון: ניירת מסחרית בארה"ב, תיקי הצהרה למכס ארה"ב וישראל, וטיפול מול הגורמים השונים.
 2. מחירי המשקלים הינם למשקל פיזי / נפחי, הגבוה מבין שניהם.
 3. תשלומי והחזרי מע"מ:
  יבוא אישי – פטור מלא ממע"מ בחשבונית מתחת ל$75 ,מעל סכום זה תשלום מע"מ 17% על הסכום כולו ללא אפשרות זיכוי וניכוי המע"מ.
  יבואי מסחרי – אין פטור ממע"מ כלל, זיכוי וניכוי ברשות המיסים בתהליך המסחרי המקובל.
 4. תשלום מכס: רוב המוצרים פטורים מתשלום נוסף של מכס (ביגוד, הנעלה, אלקטרוניקה, מחשבים וכו').
 5. במידה שהמשלוח נדרש לבדיקת מכס, ישנה עלות נוספת.